W naszej ofercie magnesy: neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, stoły, chwytaki, separatory magnetyczne, uchwyty magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Materiał magnetyczny

 
 

Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne (zobacz tabela pierwiastków na dole strony).

Istnieje kilka podstawowych typów materiałów magnetycznych:

  • diamagnetyki
  • paramagnetyki
  • ferromagnetyki
  • ferrimagnetyki
  • antyferromagnetyki

Niemniej jednak w żargonie naukowym, jak również i w mowie potocznej pojęcia materiał magnetyczny używa się najczęściej w odniesieniu do materiałów ferromagnetycznych.

Ferromagnetyki są grupą najbardziej znaczących i najszerzej stosowanych materiałów magnetycznych. W zależności od aplikacji dzieli się je na trzy podgrupy. Są to materiały magnetycznie: miękkie, twarde i półtwarde. W zależności od sposobu wytwarzania, składu chemicznego, obróbki oraz zastosowania, te trzy podgrupy dzielą się z kolei na szereg mniejszych kategorii, tak jak przedstawiono poniżej.

 

Podział materiałów ferromagnetycznych

I. Materiały magnetycznie miękkie

1. Materiały metaliczne
1.1. Odmiany żelaza czystego
1.1.1. Monokrysztaliczne żelazo czyste
1.1.2. Polikrystaliczne żelazo czyste
1.2. Stale o małej zawartości węgla (bezkrzemowe)
1.2.1. Wyroby lite
1.2.2. Blachy bezkrzemowe nieorientowane
1.3. Stale krzemowe
1.3.1. Wyroby lite
1.3.2. Blachy krzemowe gorącowalcowane
1.3.3. Blachy krzemowe zimnowalcowane
1.3.3.1. Izotropowe (nieorientowane)
1.3.3.2. Anizotropowe (orientowane)
1.3.3.2.1. Zwykłej jakości
1.3.3.2.3. Typu Hi-B (o zwiększonej przenikalności)
1.4. Stopy żelazowoniklowe
1.5. Stopy żelazowokobaltowe
1.6. Taśmy ze szkieł metalicznych
1.6.1. Na bazie żelaza
1.6.2. Na bazie kobaltu
1.6.3. Na bazie niklu
1.7. Włókna metaliczne
1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (ciągnione)
1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (szybkochłodzone)
1.7.2. Mikrowłókna amorficzne w powłoce szklanej (szybkochłodzone)
1.7.3. Nanowłókna
1.8. Taśmy nanokrystaliczne
1.9. Odlewane kształtki amorficzne (szybkochłodzone)
2. Materiały niemetaliczne
2.1. Proszkowe spiekane (ferryty)
2.2. Proszkowe niespiekane (magnetodielektryki)

II. Materiały magnetycznie twarde

1. Materiały metaliczne
1.1. Stopy i odlewy (anizotropowe oraz izotropowe)
1.2. Stopy walcowane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.3. Proszkowe ze stopów Al-Ni-Co
1.3.1. Prasowane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.3.2. Spiekane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.4. Stopy zawierające domieszki ziem rzadkich
1.4.1. Proszkowe sprasowane i spiekane (anizotropowe)
1.4.2. Otrzymane metodą szybkiego chłodzenia (anizotropowe)
2. Materiały niemetaliczne
2.1. Proszkowe spiekane (ferryty)
2.1.1. Anizotropowe
2.1.2. Izotropowe
2.2. Proszkowe niespiekane (ferroplasty)
2.2.1. Anizotropowe
2.2.2. Izotropowe

III. Materiały magnetycznie półtwarde

1. Materiały niemetaliczne
1.1. Napylane warstwy magnetyczne
2. Materiały metaliczne
1.2. Napylane warstwy magnetyczne
1.3. Dyski magnetyczne
1.4. Taśmy
1.4.1. Polikrystaliczne
1.4.1. Amorficzne
1.5. Mikrowłókna metaliczne

Własności magnetyczne pierwiastków przedstawione w postaci układu okresowego pierwiastków:

Grupa 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  I II                       III IV V VI VII VIII
Okres                                      
1 1
H
                                  2
He
2 3
Li
4
Be
                      5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
                      13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
  21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
  39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*   72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
?   104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
8 119
UUe
120
Ubn
121
Ubu
122
Ubb
Lantanowce * 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
   
Aktynowce ? 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
   

Legenda do układu okresowego
   Diamagnetyk       Paramagnetyk       Ferromagnetyk       Ferrimagnetyk   

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Materiał magnetyczny